top of page
רקע הדמייה של חלקיקי תורשה גנטית בהגדלת מיקרוסקופ

בדיקות גנטיות לנשאות למחלות תורשתיות לפני הריון או בתחילתו

מהן בדיקות סקר גנטיות?

מחלות תורשתיות הן לרוב נדירות ומופיעות בתדירות שונה באוכלוסיות שונות. עם זאת, הן מהוות מעל מחצית מהפגמים הקשים המולדים. עם ההתקדמות שחלה בהבנת הבסיס הגנטי של המחלות, ניתן לבצע בדיקות לאיתור הנשאים הבריאים של מחלות תורשתיות.

 

בדיקות סקר גנטיות הן בדיקות שתכליתן לגלות זוגות בסיכון להולדת ילדים הלוקים במחלות גנטיות תורשתיות חמורות. הבדיקות מאתרות נשאים למחלה, כלומר מי שיש לו גן אחד תקין וגן שני עם שינוי שיש לו משמעות קלינית (מוטציה).

למה לבצע בדיקות סקר מורחבות?

במסגרת התכנית הארצית של משרד הבריאות לגילוי נשאים למחלות תורשתיות, מוצעות בדיקות למספר מצומצם של מחלות תורשתיות, כאשר ההחלטה על איזה מחלות יש לבדוק מתבססת על פי שילוב ארצות המוצא של שני בני הזוג. באוכלוסייה הישראלית ידוע על מאות מחלות גנטיות, רובן קשות וחשוכות מרפא, שלא נבדקות בקופות החולים במסגרת הסקר הרגיל. מחלות אלו לא ניתנות לזיהוי במסגרת מעקב שגרתי בהריון. לכן, בדיקת בני הזוג לנשאות של מחלות תורשתיות היא בדיקה חשובה ביותר.

כאשר שני בני הזוג נושאים מוטציה באותן גן למחלה, רבע מהילדים עלולים להיות חולים במחלה זאת.

איזה סוג של מחלות נבדקות?

המחלות הנבדקות בפאנל המורחב הן מחלות תורשתיות קשות הגורמות לנכות קשה כבר מגיל הילדות. לא נכללות מחלות קלות או מחלות של הגיל המבוגר או נטייה למחלות בגיל המבוגר.

המחלות הגנטיות הנבדקות מתבטאות במחלה רק כאשר שני בני הזוג נשאים לאותו גן שבו יש שינוי שגורם למחלה.

מתי מומלץ להבדק?

מומלץ לבצע את הבדיקה לשני בני הזוג לפני ההריון או בתחילתו.

הבדיקות המומלצות על ידינו:

למה לעשות את הבדיקה דווקא במרפאה שלנו?

  • הסבר מפורט על הבדיקה ניתן ע"י אנשי מקצוע עם הכשרה בגנטיקה
     

  • אם מתקבלת תשובה לא תקינה ניתן יעוץ גנטי ע"י פרופ' מוטי שוחט והפניה לבדיקות נוספות לפי הצורך
     

  • קדימות בקבלת תור לייעוץ גנטי אם נדרש ללא קשר לתוצאות בדיקות הסקר
     

  • מחיר אטרקטיבי ושעות קבלה נוחות

ניתן לעשות אצלנו בדיקות של חברות שונות.

bottom of page