top of page
רקע הדמיה של רצף DNA

בדיקת הסקר המורחב לנשאות המבוסס על אקסום

בדיקת נשאות מבוססת אקסום

 • בבדיקת אקסום מבוצע ריצוף בשיטת ריצוף NGS. בבדיקה זאת יש מספר חלקים.

  • בחלק הראשון נבדקת הנשאות אצל כל אחד מבני הזוג למאות של גנים בדומה לפאנל מורחב.

  • בחלק השני נבדקת נשאות משותפת של שני בני הזוג לאלפי גנים הקשורים עם מחלות המורשות בצורה רצסיבית.

  • בחלק השלישי נבדקת הנשאות אצל בת הזוג למחלות המורשות בתאחיזה למין (מאמא בריאה אך נשאית לבנים שיהיו חולים).

  • בחלק הרביעי מאותרים שינויים כרומוזומליים מזעריים המוכרים כתסמונת עם חדירות לא מלאה (במגבלות הבדיקה)

  • ובחלק החמישי נבדקים 180 גנים הקשורים למחלות של הגיל המבוגר הניתנות לגילוי מוקדם וטיפול.
    

 • כחלק מהבדיקה מקבלים בני הזוג את החומר הגולמי הכולל את הריצוף האקסומי של שני בני הזוג. ניתן להשתמש בריצוף זה לבדוק מדי פעם נשאות לגנים חדשים הקשורים עם מחלות. כמו כן ניתן להשתמש בחומר הגולמי כאשר יתבצע ריצוף אקסומי לבני הזוג ועובר בהריון או להורים וילד שיוולד.
   

 • יתרונה הגדול של שיטת הריצוף הוא באפשרות לגלות לא רק מוטציות ידועות אלא גם מוטציות פחות שכיחות ובתנאי שגורמות לצורה קשה של המחלה. זאת השיטה היחידה המורידה את הסיכון שנותר לאחר הבדיקה למינימום האפשרי.
   

 • היתרון הגדול של הבדיקה הוא לבני זוג אשר מעוניניים לשלוח דגימת דנ"א עוברי לריצוף אקסומי. בדיקה זו מתבצעת בד"כ במודל טריו, כלומר, זוג הורים ועובר. זוג שביצע סקר גנטי מבוסס אקסום יוכל להוסיף את העובר לאנליזה בכל שלב של ההריון. במקרה כזה יצטרכו בני הזוג לשלם רק עבור הריצוף של העובר. 
   

 • המחלות שלא נבדקות בסקר זה ומומלצות להשלמה בקופת החולים הן X שביר, מוטציות מסוימות בגן CFTR, דושן ו- SMA. בדיקות ל-X שביר ודושן מוצעות לכל אישה ללא קשר למוצאה בקופת החולים ללא עלות במסגרת סל הבריאות. בדיקת נשאות ל-SMA וציסטיק פיברוזיס ניתנת להשלמה אצל האישה או הגבר ללא קשר למוצאם בקופת החולים ללא עלות במסגרת סל הבריאות.

איך מתבצעת הבדיקה?

הבדיקה מבוצעת ע"י בדיקת דם​ במרפאתנו ואין צורך להיות בצום. 

מה קורה אם שני בני הזוג נשאים לאותה מחלה?

אם שני בני הזוג יימצאו נשאים לאותו גן, קיים סיכון (25% בכל היריון) ללדת ילד עם המחלה. במקרים אלו יופנו בני הזוג לקבלת יעוץ גנטי ללא עלות במרפאה של פרופ' שוחט. ניתן להציע בכל היריון אבחון טרום לידתי בבדיקת סיסי שליה בשבוע 11-12 או דיקור מי שפיר בשבוע 17-18 להריון בכדי לקבוע אם העובר בריא או חולה. כמו כן, קיימת אפשרות לאבחון טרום השרשה (PGD) בשילוב עם הפריה חוץ גופית.

עלות הבדיקה:

לשני בני זוג: כ-5,900 ש"ח. 

קבלת תוצאות הבדיקה:

משך הזמן לקבלת התוצאות הינו חמישה עד שבעה שבועות.

מכתב מפורט הכולל הסבר על משמעות התוצאות נשלח לנבדקים.

במקרה ששני בני הזוג נשאים לאותו גן בעל משמעות (ממצא משמעותי) שלא היה ידוע קודם ניתן יעוץ גנטי ע"י פרופ' שוחט ללא עלות נוספת.

למידע נוסף ומידת חשיבות הבדיקות הללו ראה ב"גנופדיה" תחת בדיקות סקר למחלות גנטיות בכלל ובדיקת הסקר המורחב למחלות תורשתיות  בפרט.

bottom of page