top of page
רקע הדמייה של תא בגוף האדם

בדיקות גנטיות לאיתור נטייה למחלות שכיחות

  • ניתן לבצע פאנל Wellness הכולל גנים הקשורים בעליה בסיכון למחלות סרטן ולמחלות לב. 

  • בפאנל נבדקים כ- 181 גנים.

  • לא נדרש יעוץ גנטי מקדים. אם נמצא ממצא חיובי יש לקבלו במסגרת יעוץ גנטי. 

  • עלות הבדיקה כ- 500$ למעבדה ו- 600 ש"ח במרפאה.

bottom of page