top of page

בדיקות גנטיות

בדיקת פאנלים למחלות תורשתיות

  • גנים שונים יכולים לגרום למחלה דומה. על מנת לאתר את הפגם הגנטי האחראי ולאפשר טיפול מותאם או אבחון ומניעה טרום לידתי או טרום השרשתי יש לבדוק את הרצף של הקוד הגנטי בכל הגנים הידועים כגורמים את המחלה. 

  • דוגמאות: אפילפסיה משפחתית, חרשות, ליקויי ראיה, מחלות שריר הלב, וכד'.

  • בדיקת פאנל בודקת את רצף האותיות המרכיבות מס' גנים רב הרלוונטים למחלה הנבדקת. 

  • במרכז שלנו ניתן לבצע פאנל מותאם למחלות גנטיות רבות.

  • ניתן גם להיבדק לגנים ספציפיים לפי דרישה. 

bottom of page