top of page
רקע הדמיה של גנים ותאים בגוף האדם

בדיקת פאנלים למחלות תורשתיות

  • גנים שונים יכולים לגרום למחלה דומה. על מנת לאתר את הפגם הגנטי האחראי ולאפשר טיפול מותאם או אבחון ומניעה טרום לידתי או טרום השרשתי יש לבדוק את הרצף של הקוד הגנטי בכל הגנים הידועים כגורמים את המחלה. 

  • דוגמאות: אפילפסיה משפחתית, חרשות, ליקויי ראיה, מחלות שריר הלב, וכד'.

  • בדיקת פאנל בודקת את רצף האותיות המרכיבות מס' גנים רב הרלוונטים למחלה הנבדקת. 

  • במרכז שלנו ניתן לבצע פאנל מותאם למחלות גנטיות רבות.

  • ניתן גם להיבדק לגנים ספציפיים לפי דרישה.

  • בדיקת פאנל גנים למחלות מורכבות הנובעות מגנים רבים (לדוגמא אפילפסיה, קרדיומיופטיה, חירשות) 450-490 דולר למעבדה, כתלות במספר הגנים בפאנל ו- 600 ש"ח למרפאה.

bottom of page