top of page
רקע הדמיה של נוירונים ותאים גנטים

בדיקות גנטיות אחרות בטכניקות שונות

ניתן לבצע באמצעות המרפאה בדיקות גנטיות למחלות ומצבים שונים בטכניקות בדיקה שונות​

  • בדיקות מולקולריות בשיטת מתילציה 

  • ריצוף גנומי  

  • מלחי מרה במי שפיר

  • בדיקות שונות בהתאם להמלצת גנטיקאי 

bottom of page