top of page

בדיקות גנטיות

בדיקות אחרות בטכניקות שונות

ניתן לבצע בדיקות גנטיות למחלות ומצבים שונים בטכניקות בדיקה שונות​

  • קריוטיפ (במקרים של הפלות חוזרות, חשד לתסמונת טרנר, וכד')

  • צ'יפ גנטי (CMA) 

  • בדיקות מולקולריות בשיטת מתילציה 

  • ריצוף גנומי  

  • בדיקות שונות בהתאם להמלצת גנטיקאי 

bottom of page